กลับหน้าหลัก ออกจากระบบ
.:: เครื่อข่ายเขตพื้นที่การศึกษา 3 ::.
  E-Service  
  Back Office  
  รับส่ง-เอกสาร  
  สถิติการใช้งาน E-OFFICE  รหัสหน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำจำ
ขอยกเลิกผู้ใช้งานระบบ e-office และขอเพิ่มผู้ใช้งานระบบ e-office...
8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอารียาวิทย์
ขอยกเลิกชื่อผู้ใช้งานระบบ e-office ของโรงเรียน...
5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำจำ
ขอยกเลิกชื่อผู้ใช้งานระบบ e-office ของโรงเรียน...
5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
แก้ไข ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง...
5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง...
30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมมาประชาสรรค์)
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) เรื่องสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ชร.02 แบบ ป.1ช, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ชร.02 งานรื้อหลังคา เปลี่ยนหลังคา เพดาน, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ช งานรื้อหลังคาและรื้อเพดาน เปลี่ยนหลังคา เพดาน งบประมาณ 639,200 บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
28 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ และซ่อมแซมหลังคาส้วม
25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านสันกอง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน
25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
ประกาศโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย เรื่องสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองซ่อมแซมโครงหลังคา เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ปูพื้น เปลี่ยนประตู – หน้าต่าง ทาสี งบประมาณ 580,400 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบ้าทถ้วน)
24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านปางห้า
ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครูแบบ 205/26
E-OFFICE V1.0 Copyright? 2004, CHANVITTAYAPARN OA CENTER. All right reserved.